Me tunnemme digitaalisen ympäristön

Me tunnemme digitaalisen ympäristön

Nykyaikaisessa tietoturva-ajattelussa painopiste on yrityksen toiminnan kehittämisessä niin, että tietoturva ja ydinliiketoiminta kulkevat käsi kädessä.
Lue artikkeli

Kokemuksesta lisäarvoa

Kokemuksesta lisäarvoa

Tuloksekkaan tietosuojan kehitystyön myötä organisaatiolle muodostuu kattava näkemys toimintamalleistaan ja tietohallintonsa tilasta.

Ollaanko organisaatiossasi valmiita muutokseen? Lue artikkeli
Digitaalinen bisnes vaatii sujuvaa identiteetinhallintaa

Digitaalinen bisnes vaatii sujuvaa identiteetinhallintaa

Jokainen uusi digitaalinen rajapinta on liiketoimintamahdollisuuden lisäksi mahdollinen hyökkäyskohde.

Tunnistatteko kaikki ne käyttäjät ja esineet, joilla on pääsy järjestelmiinne? Lue artikkeli
Nykytilanteesta tavoitetilaan

Nykytilanteesta tavoitetilaan

Perinteisen tietoturvan hallintamalleilla on vaikeuksia pysyä uusien, nopeasti käyttöön otettavien digitaalisten ratkaisujen perässä – tai ennakoida niiden mukanaan tuomia tietoturvariskejä. Nykytilan hahmottaminen mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen.

Tunnetaanko teillä tietoturvallisuuden tilannekuva ja keskeisimmät parannuskohteet? Lue artikkeli
Ylätason päätöksiä

Ylätason päätöksiä

Turvallisuuden varmistaminen digitaalisessa toimintaympäristössä on liiketoiminnan elinehto. Parhaimmillaan se ohjaa ja järkeistää organisaation kehitystä kaikilla tasoilla ja lisää sekä asiakkaiden luottamusta että myyntiä.

Kyberturvallisuudella on iso rooli liiketoimintamahdollisuuksissa. Siksi se on johdon asia. Lue artikkeli
Tietoturva johdon agendalle

Tietoturva johdon agendalle

Jos tietoturvallisuus ei ole ollut johdon agendalla, ympäristö ei välttämättä ole niin hyvin suojattu ja sitten sattuu, kun huono tuuri osuu kohdalle.

Kyberturvallisuus tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Lue artikkeli
Tietosuojasta kilpailuvaltti

Tietosuojasta kilpailuvaltti

Liiketoiminnan ja yhteiskunnan muuttuessa yhä digitaalisemmaksi on turvallisuudesta ja tietosuojasta tullut myös merkittävä kilpailuvaltti.

Kiinnitetäänkö yrityksessäsi huomiota tietosuojaan? Lue artikkeli
Datan ja analytiikan avulla liiketoimintahyötyä

Datan ja analytiikan avulla liiketoimintahyötyä

Digitalisoituvien liiketoimintamallien seurauksena räjähdysmäisesti kasvaneen, ja yhä monimuotoisemman datan myötä myös kiinnostus analytiikkaan on kasvanut.