Datasta liiketoimintahyötyjä

Digitalisoituvien liiketoimintamallien seurauksena räjähdysmäisesti kasvaneen, ja yhä monimuotoisemman datan myötä myös kiinnostus analytiikkaan on kasvanut.

Vaikka data ja analytiikka nähdään yhä useammin mahdollisuutena, monet kuitenkin kokevat haasteellisena sen, mitä datalla voisi tehdä ja ennen kaikkea miten datan ja analytiikan avulla saavutetaan liiketoimintahyötyä tai jopa kilpailuetua. Vastataksemme näihin kysymyksiin olemme vuoden 2016 aikana perustaneet oman Data ja Analytiikka -yksikön.

Data ja analytiikkapalvelut

KPMG:n data ja analytiikkapalvelut pureutuvat liiketoiminnan ydinkysymyksiin: miten analytiikan avulla tuottaa päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa, joka vähentää liiketoiminnan riskiä, auttaa tehostamaan toimintoja ja mahdollistaa kannattavan kasvun. Olemme viimeisen vuoden aikana merkittävästi kehittäneet valmiuksiamme datan ja analytiikan puolella ja integroineet yhä vahvemmin analytiikan osaksi perinteisiä tilintarkastus- ja veropalvelujamme. Olemme myös tuoneet analytiikan osaksi neuvonantopalvelujamme ja yhdistäneet analytiikan osaksi niin strategia-, liikkeenjohdonkonsultointi-, kuin myös IT-palvelujamme. Data on 2000-luvun öljy ja sen hyödyntämismahdollisuudet asiakkaillamme ovat lähes rajattomat. Meidän tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään dataansa ja luomaan analytiikan avulla uutta kilpailuetua.