Perhe- ja kasvuyritysten suunnan löytäminen strategisten valintojen avulla

Strategian luominen onnistuu usein hyvin, koska tietoa strategiaprosessista on saatavilla runsaasti ja oma toimiala tunnetaan syvällisesti.


Vaatii rohkeutta tehdä vaikeita valintoja ja aktiivisesti suunnata valittua tavoitetta kohti

Useat pk-, kasvu- ja perheyritykset ovat tilanteessa, jossa toiminnalle halutaan luoda ja viestiä selkeämpi strategia ja kirkkaammat tavoitteet. Ilman näitä yrityksen on vaikeaa luoda yhteistä suuntaa johdolle ja henkilöstölle, eikä johdonmukaisuus näy muille kuin päättäjille, vaikka sitä taustalla olisikin.

Ongelmana strategian laatimisessa ja käytäntöön viennissä voi olla, että toimintaympäristö on niin tuttu, ettei nähdä metsää puilta. Strategian luominen on enemmänkin nykyisen suunnan analyyttinen päivitys, ilman että huomioidaan toimintaympäristön laajempia muutoksia. Toisessa ääripäässä strategia huomioi uusimmat trendit ja muutokset, mutta jää liian korkealentoiseksi käytännön toteutusta ajatellen. Intuitioon perustuvat suunnanmuutokset vievät organisaatiolta toimintakykyä ja menestyksen edellytyksenä oleva johdon ja työntekijöiden yhteen hitsautuminen ei onnistu.

Usein yritysjohto tai omistajat antavat ylisuuren painoarvon riskeille, mikä jarruttaa kasvun hakemista tai pahimmillaan pysäyttää kehityksen

Usein yritysjohto tai omistajat antavat ylisuuren painoarvon riskeille, mikä jarruttaa kasvun hakemista tai pahimmillaan pysäyttää kehityksen. Kynnys ottaa riskiä on korkea, ja mikäli riskien arviointia ja hallintaa ei tehdä riittävän konkreettisesti, seuraavaa askelta ei uskalleta ottaa.


Miksi KPMG:n strategia- ja kehitysosaamista kannattaa käyttää?

Järjestelmällinen ja läpinäkyvä strategiaprosessi ja strategisten valintojen tekeminen tuo päättäjille selkeän työkalupakin tehdä päätöksiä, jotka ovat linjassa yrityksen päätavoitteiden kanssa. KPMG:n strategiasparraus avaa lukkoja ajattelussa, tuo tuoretta näkemystä strategiatyöhön ja takaa laadukkaan ja toteutettavan lopputuloksen, jossa kaikki osa-alueet on huomioitu alkuvaiheen toimintaympäristöanalyyseistä ja markkinaselvityksistä loppuvaiheen yksityiskohtaisiin toimintasuunnitelmiin asti.

Strategisten valintojen tekeminen tuo päättäjille selkeän työkalupakin tehdä päätöksiä

  • Takaamme laajan strategiaosaamisen tuoman näkemyksen ja parhaita käytäntöjä eri toimialoilta sekä Suomesta että kansainvälisiltä asiakkailtamme
  • Tuomme nopeutta ja syvyyttä strategian luomiseen sekä jalkautukseen
  • Varmistamme, että tavoitteet, toiminnot, resurssit, osaaminen, kyvykkyydet ovat linjassa toisiinsa nähden.


Global Strategy Group – KPMG:n strategiaryhmä

KPMG:n strategiaosaaminen vahvistui vuoden 2016 lopulla, kun liikkeenjohdon strategisessa ja operatiivisessa konsultoinnissa yli 20 vuotta toiminut suomalainen Synergy Group Europe liittyi KPMG:n Global Strategy Group –strategiaryhmään. Käytettävissänne on eri toimialoja tunteva kokenut asiantuntijajoukko, jolla on taustallaan koko KPMG:n kansainvälinen osaaminen niin strategian kuin operatiivisen kehittämisen osalta.

Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa yrityskauppatiimin, vero- ja lakiosaajien, henkilöstön kehittämisen sekä data- ja analytiikkatoimintojen kanssa. Räätälöimme lähestymistapamme aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan, jotta yritys saa parhaan mahdollisen ratkaisun ongelmaansa.